قرقیزستان و ازبکستان در مورد توزیع متقابل 750 میلیون کیلووات ساعت برق توافق کردند

قرقیزستان و ازبکستان در مورد توزیع متقابل 750 میلیون کیلووات ساعت برق توافق کردند

Tainynews وزارت نیرو و صنعت گزارش داد ، قرقیزستان و ازبکستان در مورد تأمین مشترک 750 میلیون کیلووات ساعت برق با قیمت مشروط در هر کیلووات ساعت توافق کرده اند …

Author: admin