نشست مجازی نمایندگان آسیای میانه ، آذربایجان و انگلیس در نوروز برگزار شد

نشست مجازی نمایندگان آسیای میانه ، آذربایجان و انگلیس در نوروز برگزار شد

Tainynews – جلسه مجازی معاونان وزیر امور خارجه آسیای میانه ، آذربایجان و معاون وزیر خارجه پارلمان انگلیس در 23 مارس برگزار شد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، سفیران این کشورها که در لندن مستقر هستند نیز در این رویداد شرکت کردند.

معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا در این نشست شرکت کرد و در مورد جشن گسترده نوروز در تاجیکستان و اهمیت بین المللی این میراث باستانی سخنرانی کرد.

در این جلسه ویدئویی به جشن نوروز در تاجیکستان نشان داده شد.

Author: admin