136 فرد مثبت ویروس کرونا در شرایط جدی

136 فرد مثبت ویروس کرونا در شرایط جدی

Tainynews – وزارت بهداشت در 26 مارس گزارش داد – 505 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان هستند.

وضعیت 345 نفر (3/68 درصد) از آنها متوسط ​​است. وضعیت 136 نفر (9/26 درصد) وخیم است. از 19 نفر (3.7) – بسیار شدید ؛ از 5 نفر (0.9) – رضایت بخش است.

446 به طور سرپایی از ویروس کرونا درمان می شود.

Author: admin