نخست وزیر قرقیزستان از تعدادی از کارخانه ها و کارخانه ها در تاشکند بازدید می کند

نخست وزیر قرقیزستان از تعدادی از کارخانه ها و کارخانه ها در تاشکند بازدید می کند

Tainynews – نخست وزیر جمهوری قرقیزستان Ulukbek Maripov در سفر کاری خود به ازبکستان از تعدادی کارخانه و کارخانه در تاشکند بازدید کرد ، سرویس مطبوعاتی دولت گفت …

Author: admin