وزارت بهداشت 67 دستگاه ونتیلاتور را به قیمت 1.8 میلیون دلار خریداری كرد ، سه برابر قیمت واقعی: GKNB

وزارت بهداشت 67 دستگاه تهویه با قیمت 1.8 میلیون دلار خریداری کرد که سه برابر قیمت واقعی آن: GKNB است

Tainynews کمیته امنیت ملی دولت در تاریخ 26 مارس اعلام کرد – تهیه سیستماتیک تجهیزات پزشکی با قیمت تورم عمدی در میان بیماری همه گیر در وزارت بهداشت نشان داده شد …

Author: admin