قرقیزستان و ازبکستان توافق کردند که ایستگاه های بازرسی کایتپاس و اوتوکچو را از اول آوریل افتتاح کنند: تاشیف

قرقیزستان و ازبکستان توافق کردند که ایستگاه های بازرسی کایتپاس و اوتوکچو را از اول آوریل افتتاح کنند: تاشیف

Tainynews – Kamgybek Tashiev ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، در 26 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: قرقیزستان و ازبکستان توافق کردند که ایستگاه های بازرسی Kaitpas و Otukchu را از اول آوریل برای جابجایی افراد ، وسایل نقلیه و ون ها تا 20 صندلی باز کنند.

Author: admin