تاشیف توافق نامه های مرزی با ازبکستان ، مناطق منتقل شده به قرقیزستان ، شرایط مبادله زمین را بیان می کند

تاشیف توافق نامه های مرزی با ازبکستان ، مناطق منتقل شده به قرقیزستان ، شرایط مبادله زمین را بیان می کند

Tainynews – رئیس هیئت دولت قرقیزستان Kamchybek Tashiev درباره نتایج جلسات هیئت های دولت قرقیزستان و ازبکستان در تاشکند در 24 تا 25 مارس گفت …

Author: admin