مرز با ازبکستان اکنون نه در امتداد کوه Ungar-Too بلکه در دامنه کوه ها: Tashiev

مرز با ازبکستان اکنون نه در امتداد کوه Ungar-Too بلکه در دامنه کوه ها: Tashiev

Tainynews – اکنون مرز نه در امتداد Ungar-Too بلکه در کوهپایه ها ادامه خواهد یافت ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت ، Kamchybek Tashiev ، در تاریخ 26 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی …

Author: admin