پروتکل نهمین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و ازبکستان در همکاری های دوجانبه در تاشکند امضا شد

پروتکل نهمین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و ازبکستان در همکاری های دوجانبه در تاشکند امضا شد

Tainynews اولوکبک ماریپوف ، نخست وزیر ، در نهمین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیز و ازبکستان برای همکاری های دو جانبه ، گفت: “برگزاری برنامه های منظم فرهنگی باید همراه با اقدامات مشارکت متقابل در کنسرت ها و جشنواره های کشورهای ما با هدف افزایش همکاری در زمینه آموزش ، ورزش و جهانگردی ادامه یابد.” در تاشکند در تاریخ 26 مارس …

Author: admin