قرقیزستان در ازای مخزن اورتو توکوی تعدادی سایت از ازبکستان گرفت: تاشیف

قرقیزستان در ازای مخزن اورتو توکوی تعدادی سایت از ازبکستان گرفت: تاشیف

Tainynews – مسائل مرزی قرقیزستان و ازبکستان 100٪ حل شده است ، از جمله بخشهای بسیار دشوار ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، کامچیبک تاشیف ، در تاریخ 26 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی …

Author: admin