در حال حاضر بیش از 300000 قرقیز قومی در ازبکستان زندگی می کنند

در حال حاضر بیش از 300000 قرقیز قومی در ازبکستان زندگی می کنند

Tainynews نخست وزیر قرقیزستان Ulukbek Maripov در دیدار کاری خود از ازبکستان با نمایندگان دیاسپور قرقیزستان از روستای Manas در منطقه Jizak در تاشکند دیدار کرد ، خدمات مطبوعاتی دولت گفت …

Author: admin