68 نفر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

68 نفر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – وزارت بهداشت در 27 مارس گزارش داد – 68 نفر به مدت یک روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافتند.

بیشکک 36 مورد بهبودی جدید گزارش داد. منطقه چوی – 27؛ شهر اوش – 2؛ منطقه نارین – 2؛ منطقه اوش – 1.

در مجموع 84 هزار و 537 نفر تاکنون بهبود یافته اند.

Author: admin