هیچ بازنده و برنده ای وجود ندارد: تاشیف درباره نتایج مذاکرات مرزی با ازبکستان

هیچ بازنده و برنده ای وجود ندارد: تاشیف درباره نتایج مذاکرات مرزی با ازبکستان

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رهبر هیئت دولت قرقیزستان ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 26 مارس گفت ، هیچ بازنده و برنده ای وجود ندارد.

وی نتایج سفر هیئت دولت به تاشکند درباره تعیین مرز و تعیین مرز را بیان کرد.

تاشیف گفت: “من و همکارانم ازبک به توافق مشترک رسیدیم. هیچ بازنده و برنده ای وجود ندارد. این همه به لطف دیدار رئیس جمهور قرقیزستان و رئیس جمهور ازبکستان است. آنها به این توافق رسیدند.”

Author: admin