ازبکستان در صورت سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری ، نیروگاه برق کامبر-آتا-1 را کنترل می کند تا زمانی که تمام سرمایه خود را پس بگیرد

ازبکستان در صورت سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری ، نیروگاه برق کامبر-آتا-1 را کنترل خواهد کرد تا زمانی که تمام سرمایه های خود را پس بگیرد: تاشیف

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس GKNB ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک در 26 مارس گفت …

Author: admin