ازبکستان آماده مشارکت در طراحی و ساخت برخی از بخشهای راه آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان است

ازبکستان آماده مشارکت در طراحی و ساخت برخی از بخشهای راه آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان است

Tainynews – طرف ازبکی تمایل خود را برای مشارکت در طراحی و ساخت بخشهای خاصی از راه آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان و همچنین در نظر گرفتن موضوع تأمین مالی به عنوان مطالعه امکان سنجی ابراز کرد …

Author: admin