تخلف در فعالیت های شرکت Vertex Gold توسط نمایندگان مجلس آشکار شد

تخلف در فعالیت های شرکت Vertex Gold توسط نمایندگان مجلس آشکار شد

Tainynews – جلسه کمیسیون موقت پارلمان برای بررسی فعالیت های شرکت Vertex Gold Company LLC در منطقه چتکال در منطقه جلال آباد ، تأثیر آن بر محیط زیست و انطباق با قوانین در زمینه معدن در تاریخ 26 مارس ، مجلس برگزار شد. دفتر مطبوعاتی گفت …

Author: admin