وزیر بهداشت قرقیزستان مسئولیت موارد مرگبار احتمالی ناشی از واکسیناسیون علیه Covid-19 را بر عهده می گیرد

وزیر بهداشت قرقیزستان مسئولیت موارد کشنده احتمالی ناشی از واکسیناسیون علیه Covid-19 را بر عهده می گیرد

Tainynews وزیر بهداشت ، آلمكادیر بیشنالیف در 29 مارس در كنفرانس مطبوعاتی گفت: دولت و وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی مسئولیت موارد كشنده ناشی از واكسین را بر عهده خواهند گرفت.

وزیر گفت: “من به عنوان وزیر بهداشت مسئولیت موارد کشنده ناشی از واکسیناسیون را نیز بر عهده خواهم داشت.”

وی گفت: تاکنون هیچ عوارض جانبی از این واکسن در جهان ثبت نشده است.

قرقیزستان امروز واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را با واکسن Sinopharm آغاز کرده است.

Author: admin