قاچاق 2 تن سوخت و روان کننده در باتکن خنثی شد

قاچاق 2 تن سوخت و روان کننده در باتکن خنثی شد

Tainynews – در تاریخ 29 مارس ، افسران کمیته امنیت ملی دولت در انبار و منطقه اطراف ایستگاه پر کردن BS-Petrol در روستای Jashtyk ، منطقه Leilek ، منطقه Batken جستجو کردند …

Author: admin