ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل و قرقیزستان پیشنهاد شده است

ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل و قرقیزستان پیشنهاد شده است

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه ، رئیس مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل برای آسیای میانه دیدار کرد …

Author: admin