روسیه 8،277 مورد ویروس کرونا و 409 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 8،277 مورد ویروس کرونا و 409 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8،277 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

1007 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،536،820 نفر رسیده است.

409 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 98442 نفر رسید.

در مجموع بیش از 119.9 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 188000 آزمایش برای روز گذشته.

486378 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin