سطح آب سد توکتوگل به نقطه خطرناکی رسید: وزیر

سطح آب سد توکتوگل به نقطه خطرناکی رسید: وزیر

Tainynews کوبانیچبک تورودوبایف ، وزیر انرژی و صنعت ، در 30 مارس در جلسه کمیته دادخواست گفت: سطح آب در مخزن توکتوگل به یک سطح خطرناک نزدیک می شود …

Author: admin