با افزایش پروازها ، پروازها به مسکو ارزان تر می شوند

با افزایش پروازها ، پروازها به مسکو ارزان تر می شوند

Tainynews باکیت جونوشالیف ، مدیر آژانس هواپیمایی کشوری گفت: به محض افزایش تعداد پروازهای منظم به روسیه ، قیمت ها کاهش می یابد.

مسافران ادعا می کنند که بلیط بیشکک به مسکو 680 یورو است ، در حالی که بلیط راه دیگر 70 یورو است.

این بدان دلیل است که شرکت های هوایی در صورت کمبود ترافیک برای تأمین هزینه های پرواز ، قیمت ها را افزایش می دهند.

Author: admin