پزشکان خط مقدم ویروس کرونا برای دریافت 1.000.000 توگریک

پزشکان خط مقدم ویروس کرونا برای دریافت 1.000.000 توگریک

Tainynews – دولت مغولستان مشوق هایی را برای کارمندان مراقبت های بهداشتی که در خط مقدم COVID-19 کار می کنند تصویب کرد.

Montsame گزارش می دهد که به هر پزشک ، پرستار و کارمند پزشکی که به COVID-19 پاسخ می دهند و 500000 MNT به هر پزشک مقیم ، یک میلیون MNT مشوق یک بار پرداخت می شود.

بودجه لازم 2.78 میلیارد MNT از صندوق احتیاطی دولت تأمین می شود.

2230 کارمند مراقبت های بهداشتی و 1100 پزشک مقیم در خط مقدم برای مبارزه با بیماری همه گیر COVID-19 مشغول به کار هستند و از ماه نوامبر سال 2020 به دلیل عدم انتقال ناگهانی انتقال COVID-19 به جامعه ، بار کار آنها به شدت افزایش یافته است و آنها را در معرض خطر قرار می دهد. در حال مبتلا شدن.

1 USD = 2،854.24 MNT

Author: admin