ژاپن تجهیزات حفاظتی شخصی به ارزش بیش از 11200 دلار را به مراکز درمانی منطقه ایسیک کول تحویل می دهد

ژاپن تجهیزات حفاظتی شخصی به ارزش بیش از 11200 دلار را به مراکز درمانی منطقه ایسیک کول تحویل می دهد

Tainynews – مراسم تحویل وسایل محافظ شخصی به ارزش 950،000 سوم (حدود 11200 دلار) در مرکز پزشکی منطقه ای پزشکی در کاراکول در تاریخ 29 مارس برگزار شد.

بنیاد سوروس-قرقیزستان گفت ، شرکت ژاپنی پرایسر 944 واحد تجهیزات حفاظت شخصی خریداری کرده است.

تجهیزات محافظ شخصی بین 9 مرکز درمانی منطقه ایسیک کول توزیع می شود.

Author: admin