قرقیزستان به دنبال خرید گاز طبیعی ازبکستان برای نیروگاه برق بیشکک است

قرقیزستان به دنبال خرید گاز طبیعی ازبکستان برای نیروگاه برق بیشکک است

Tainynews کوبانیچبک تورودوبایف ، وزیر انرژی و صنعت ، گفت: قرقیزستان به دنبال خرید گاز طبیعی از ازبکستان با قیمت ترجیحی برای نیروگاه برق بیشکک است.

Author: admin