روزهای تعطیل ماه مه برای قرقیزستان اعلام شد

روزهای تعطیل ماه مه برای قرقیزستان اعلام شد

Tainynews – اول ماه مه (روز کارگر ، 5 مه (روز قانون اساسی) و 9 مه (روز پیروزی) طبق قانون تعطیلات ملی و روزهای تعطیل در قرقیزستان است.

طبق اعلام وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی ، در حالی که 9 مه روز آخر هفته است ، روز بعد 10 مه روز تعطیل اعلام می شود.

از آنجا که اول ماه مه نیز در روز آخر هفته قرار می گیرد ، روز کاری بعدی قرار بود 3 مه یک روز اعلام شود ، اما این روز تعطیل به 8 ژانویه به روز کار تغییر یافت ، بنابراین 3 مه در تصمیم گیری دولت در قرقیزستان یک روز کاری خواهد بود .

Author: admin