آتش سوزی در سال جاری 16351 هکتار زمین را در مغولستان سوزاند

آتش سوزی امسال 16351 هکتار زمین را در مغولستان سوزاند

Tainynews – آژانس ملی مدیریت اضطراری کشور گفت: از ابتدای سال جاری در مجموع چهار آتش سوزی در سراسر مغولستان گزارش شده است که باعث از بین رفتن 16351 هکتار جنگل و علفزار شده است.

به گزارش شین هوا ، آتش سوزی در سه استان کشور ، بولگان در شمال ، و دورنود و سوخباتور در شرق ثبت شد.

آژانس گفت: بی احتیاطی مردم علت اصلی آتش سوزی است ، و به مردم هشدار داد در میان شرایط خشک فعلی آتش سوزی نکنند و ته سیگار بر زمین نیندازند.

Author: admin