پروازهای هفتگی در قرقیزستان موجود است

پروازهای هفتگی در قرقیزستان موجود است

Tainynews مدیر آژانس هواپیمایی کشوری گفت: تعداد پروازهای بیشکک-اوش-بیشکک روزانه 4 پرواز است ، تعداد پروازهای بیشکک-باتکن-بیشکک ، بیشکک-جلال آباد-بیشکک و بیشکک-ایسفانا-بیشکک یک پرواز در هفته است. باکیت جونوشالیف …

Author: admin