1 مرگ بر اثر COVID-19 ثبت شده در بیشکک

1 مرگ بر اثر COVID-19 ثبت شده در بیشکک

Tainynews

وزارت بهداشت در اول آوریل گزارش داد که یک مورد کشنده از عفونت ویروس کرونا در روز گذشته ثبت شده است.

این مرگ در بیشکک ثبت شد.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 1500 نفر رسید.

Author: admin