ازبکستان 181 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

ازبکستان 181 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، ازبکستان 181 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است.

موارد جدید در 9 منطقه کشور ثبت شده است ، 127 مورد در تاشکند تأیید شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 83 هزار و 50 مورد رسیده است.

1 مرگ در اثر عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 630 نفر رسید.

152 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و تعداد کل بهبودها را به 81135 نفر رساندند.

میزان بهبودی 98٪ است.

هم اکنون 1285 بیمار در بیمارستان ها بستری هستند. 191 نفر از آنها وخیم هستند. 85 نفر در شرایط بحرانی هستند.

Author: admin