جاده سوخ-ریشتان از اول آوریل بازگشایی می شود

جاده سوخ-ریشتان از اول آوریل بازگشایی می شود

Tainynews – جاده ارتباطی بین مناطق ریشتان و سوخ در منطقه فرغانه ازبکستان که از طریق خاک قرقیزستان عبور می کند ، از اول آوریل بازگشایی شده است.

UzA گزارش داد که همه نقاط عبور مرزی قبل از بازگشایی جاده آماده شده بودند.

بازگشایی همه گذرگاههای مرزی در مرز ازبکستان و قرقیزستان توسعه بیشتر تجارت ، همکاری اقتصادی و گردشگری را تسهیل می کند ، گفت:

منطقه سوخ به طور کامل توسط قلمرو قرقیزستان محاصره شده است. جاده به ولسوالی سوخ چندین سال پیش بسته شده بود. بازگشایی جاده 80 کیلومتر مسافت را کوتاه می کند.

Author: admin