پرچم قرقیزستان در یادبودی در نمنگان برافراشته شد

پرچم قرقیزستان در یادبودی در نمنگان برافراشته شد

Tainynews – هیاتی از منطقه جلال آباد به عنوان بخشی از نقشه راه با هدف افزایش همکاری های منطقه ای بین دو کشور ، از منطقه نمنگان ازبکستان بازدید کرد.

در این بازدید ، پرچم قرقیزستان در یادبودی در کوچه دوستی مردم به اهتزاز درآمد.

در این مراسم سفیر جمهوری قرقیزستان در ازبکستان ابراهیم جونوسوف ، فرماندار منطقه جلال آباد آبساتار سیرگابایف ، شهردار شهر جلال آباد ارنیس اورمکوف و مقامات استان نامنگان و ساکنان محلی حضور داشتند.

Author: admin