120 کودکستان نیم روزه با حمایت بانک جهانی در سال 2016-2018 در قرقیزستان افتتاح شد

120 کودکستان نیم روزه با حمایت بانک جهانی در سال 2016-2018 در قرقیزستان افتتاح شد

Tainynews وزارت آموزش و پرورش گفت: 120 مهد کودک نیمه روز در سراسر قرقیزستان در سال 2016-2018 به عنوان بخشی از پروژه آموزش پیش دبستانی که توسط بانک جهانی تأمین می شود ، تأسیس شد.

هدف این موسسات آموزش پیش دبستانی فراهم کردن دسترسی به آموزش پیش دبستانی در مناطق فاقد کودکستان است.

مهد کودک های نیم روزه پوشش برنامه های آموزش پیش دبستانی را برای 10،000 کودک علاوه بر این افزایش داد.

پروژه یادگیری برای آینده از 500 م educationalسسه آموزشی پیش دبستانی در تمام مناطق کشور پشتیبانی می کند و دسترسی به آموزش پیش دبستانی را برای کودکان 3-5 ساله بهبود می بخشد.

Author: admin