اعتراض روستاییان اینتیماک به “دادن 50 هکتار از خاک خود به ازبکستان”

اعتراض روستاییان اینتیماک به “دادن 50 هکتار از خاک خود به ازبکستان”

Tainynews – ساکنان دهکده Yntymak از شهرداری روستایی Savay در منطقه Kara-Suu در تاریخ 1 آوریل در نزدیکی دولت دولت برای اعتراض جمع شدند …

Author: admin