قزاقستان روزانه 2077 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان روزانه 2077 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در تاریخ 2 آوریل گزارش داد که قزاقستان روزانه 2،077 مورد آلودگی به ویروس کرونا را تأیید می کند.

موارد جدید در مناطق زیر تأیید شده است:

شهر آلماتی – 595
منطقه آلماتی – 239
شهر نورالسلطان – 427
منطقه کاراگاندا – 144
منطقه آکتوبی – 127
منطقه قزاقستان غربی – 104
منطقه آتیراو – 103
شهر شیمکنت – 96
منطقه قزاقستان شرقی – 41
منطقه Akmola – 50
منطقه Kostanay – 36
منطقه Kyzylorda – 27
منطقه Mangistau – 22
منطقه ترکستان – 22
منطقه پاولودار – 21
منطقه ژامبیل – 18
منطقه قزاقستان شمالی – 5.

قزاقستان تاکنون تعداد 248،931 مورد را تأیید کرده است.

طی روز گذشته 1034 نفر از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin