بیش از 100 کارگر بهداشتی در اوش علیه ویروس کرونا واکسینه کرده اند ، هیچ عارضه جانبی گزارش نشده است

بیش از 100 کارگر بهداشتی در اوش علیه ویروس کرونا واکسینه کرده اند ، هیچ عارضه جانبی گزارش نشده است

Tainynews كيالبك تاشپولوتوف ، سرپرست بيمارستان باليني اوش ، هيچ كدام از كاركنان بهداشتي شهر واش را در مقابل ويروس كرونا واكسن ندادند …

Author: admin