معاون جدید وزیر انرژی قرقیزستان نامگذاری شد

معاون جدید وزیر انرژی قرقیزستان نامگذاری شد

Tainynews – وزیر انرژی و صنعت کوبانیچبک تورودوبایف باکیت دگنبایف ، معاون جدید وزیر انرژی و صنعت را در تاریخ 2 آوریل به تیم ارائه داد

وزارت برای ایجاد شرایط لازم برای توسعه بیشتر صنعت و افزایش ظرفیت تولید ، وظایف مهمی را تعیین کرده است.

Bakyt Degenbaev بنیانگذار جنبش و ابتکار خرید قرقیزستان و نام تجاری ساخته شده در KG است.

Author: admin