رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف تا ژوئن در بازداشت باقی خواهد ماند. او قبلاً 600 روز در زندان بوده است

رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف تا ژوئن در بازداشت باقی خواهد ماند. او قبلاً 600 روز در زندان بوده است

Tainynews – دادگاه منطقه ای Pervomai بیشکک بازداشت رئیس جمهور پیشین آلمازبک آتامبایف را تمدید کرد.

وی تا 7 ژوئن 2021 در کلونی جزایی شماره 47 نگهداری می شود.

آتامبایف در 8 آگوست 2019 به جرم آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف رئیس جنایت از زندان بازداشت شد.

در شب 5-6 اکتبر 2020 ، اتامبایف توسط طرفدارانش آزاد شد ، اما در 9 اکتبر 2020 دوباره دستگیر شد.

وی به دلایل بهداشتی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی به کلنی جزایی شماره 47 منتقل شد.

آتامبایف به مدت 600 روز در بازداشت است.

Author: admin