هواپیما با 379 شهروند قرقیز که در آنجا حضور دارند برای ورود به بیشکک از روسیه

هواپیما با 379 شهروند قرقیز که در آنجا حضور دارند برای ورود به بیشکک از روسیه

Tainynews – سفارت قرقیزستان در روسیه گفت: پرواز چارتر با 379 شهروند قرقیزستان از آن کشور در 17 مه از مسکو به بیشکک حرکت کرد.

این افراد شامل 116 نفر مبتلا به بیماریهای جدی (سرطان ، نارسایی کیندنی ، بیماریهای قلبی) ، 27 نفر همراه آنها ، 8 نفر از معلولیت ، 38 سالمند ، 78 زن باردار ، 77 والدین با فرزندان خردسال ، 35 شهروند از خوابگاه ها هستند.

بیش از 1000 نفر با شرایط مزمن جدی ، زنان باردار ، کودکان خردسال و افراد مسن در لیست انتظار قرار دارند.

قرار است پروازهای بیشتری برای حمل و نقل آنها ترتیب داده شود.

Author: admin