ساخت کلینیک سرپایی برنامه ریزی شده در منطقه چون آریک بیشکک

ساخت کلینیک سرپایی برنامه ریزی شده در منطقه چون آریک بیشکک

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد ، ملیس اسکومبایف ، بخشدار لنینسکای بیشکک یک جلسه میدانی در منطقه چون آریک برگزار کرد.

سایت احداث مرکز پزشکی خانواده شماره 17 شناسایی و در این رویداد مورد تأیید قرار گرفت.

بخش ساخت و ساز کلیه اسناد و مدارک لازم برای ساخت کلینیک سرپایی را آماده می کند.

Author: admin