105000 دانش آموز در مدارس بیشکک تحصیل می کنند

105000 دانش آموز در مدارس بیشکک تحصیل می کنند

Tainynews المیرا ایمانالیوا ، رئیس اداره آموزش و پرورش بیشكك گفت: از اول آوریل حدود 105000 دانش آموز در مدارس بیشكك تحصیل می كنند.

دانش آموزان کلاس های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 ، 11 کلاس های آفلاین در مدارس دارند. دانش آموزان پایه های 6 ، 7 ، 8 و 10 از راه دور تحصیل می کنند.

والدین 1237 دانش آموز مدرسه درخواست آموزش آنلاین کردند. المیرا ایمانالیوا گفت: والدین ممکن است برای ادامه یادگیری آنلاین درخواست کنند در صورتی که فرزندان آنها به دلایل بهداشتی نتوانند به مدرسه بروند یا از حضور در کلاس های آفلاین در مدرسه ترس داشته باشند.

از اول آوریل ، موارد ویروس کرونا در 14 دانش آموز و 7 معلم تأیید شد. 3496 دانش آموز و 51 معلم مبتلا به عفونت های ویروسی تنفسی هستند.

Author: admin