رئیس سابق شورای روستای الکساندروفکا 1.1 میلیون مادر را که قبلاً اختلاس کرده بود به دولت بازگرداند

رئیس سابق شورای روستای الکساندروفکا 1.1 میلیون مادر را که قبلاً اختلاس کرده بود به دولت بازگرداند

Tainynews – رئیس سابق شورای روستای الکساندروکا و رئیس شرکت شهرداری الکساندروفکا در اختلاس گرفتار شدند …

Author: admin