انسان پس از افتادن در مخزن ذوب رزین در کارخانه سیمان کانت می میرد

انسان پس از افتادن در مخزن ذوب رزین در کارخانه سیمان کانت می میرد

Tainynews وزارت امور اضطراری جمهوری قرقیزستان گزارش داد – یک مرد در محل کار خود در منطقه ایسیک آتا در منطقه چوی درگذشت.

کارگر کارخانه سیمان کانت متولد سال 1970 در یک مخزن ذوب رزین سقوط کرد.

نیروهای امدادی جسد این مرد را بیرون کشیدند و تحویل پلیس دادند.

چهار امدادگر درگیر شدند.

Author: admin