ایران و تاجیکستان زندانیان خود را مبادله می کنند

ایران و تاجیکستان زندانیان خود را مبادله می کنند

Tainynews به گزارش ایرنا ، وزارت دادگستری ایران روز پنجشنبه گفت: ایران و تاجیکستان دو زندانی را مبادله و یک محکوم دیگر ایرانی توسط رئیس جمهور تاجیکستان بخشیده شد.

معاون وزیر دادگستری ایران و رئیس کمیته تبادل زندانیان محمود عباسی گفت که زندانیان ایرانی پس از رایزنی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد تبادل و رحمت محکومین به خانه خود بازگشتند.

ظریف برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در آنجا از دوشنبه تاجیکستان دیدار کرد.

همانطور که عباسی اشاره کرد ، ایران و تاجیکستان از نظر حقوقی و قضایی همکاری خوبی دارند.

Author: admin