ترکمنستان محدودیت های قرنطینه را کاهش می دهد – خبرگزاری AKIpress

ترکمنستان محدودیت های قرنطینه را کاهش می دهد

Tainynews – توكمنستان محدودیت های قرنطینه ای را كه به دلیل همه گیری جهانی ویروس كرونا ایجاد شده بود ، كاهش داده است.

سرویس قطار و اتوبوس یک سال تعطیل از سر گرفته خواهد شد. هتل ها دوباره بازگشایی می شوند. پروازهای داخلی تا حدی از سر گرفته می شوند.

منطقه آوازا از اول آوریل بازدیدکننده دارد. باید یک گواهی پزشکی با نتیجه آزمایش منفی PCR برای ویروس کرونا ارائه شود. هزینه اقامت به طور متوسط ​​35٪ افزایش یافت.

ترکمنستان موارد ویروس کرونا را به طور رسمی ثبت نکرده است.

واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در کشور ادامه دارد. مقامات مناطق قرنطینه ای جدیدی را ایجاد و ایجاد می کنند.

Author: admin