قزاقستان 2،122 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه را تأیید می کند

قزاقستان 2،122 مورد ویروس کرونا در روز تایید می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، قزاقستان 2،122 مورد ویروس کرونا در روز گذشته ثبت کرده است.

تعداد ثبت شده روزانه ویروس کرونا در نور سلطان – 647 مورد ثبت شده است. بقیه موارد جدید شامل 438 مورد در آلماتی ، 258 مورد در منطقه آلماتی ، 137 مورد در منطقه آكتوبه ، 112 مورد در منطقه قزاقستان غربی ، 110 مورد در منطقه آتیراو ، 85 مورد در منطقه كاراگاندا ، 66 مورد در شیمكنت ، 48 مورد در منطقه آكمولا ، 42 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 35 در منطقه Kostanai ، 32 در Kyzylorda ، 31 در Pavlodar reigon ، 25 در منطقه Mangistau ، 23 در منطقه Jambyl ، 17 در منطقه قزاقستان شمالی ، 16 در منطقه ترکستان.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 251،053 نفر رسیده است.

Author: admin