مغولستان 271 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

مغولستان 271 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، مغولستان 271 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 9،598 مورد رسیده است.

17،537 آزمایش PCR برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز انجام شد ، که تعداد کل آزمایشات را به 2،355،403 تست PCR رساند.

163 بیمار به مدت یک روز از عفونت کرونا ویروس بهبود یافتند. تعداد کل بازیابی ها به 5379 مورد رسید.

یک بیمار به دلیل عفونت ویروس کرونا به مدت یک روز درگذشت.

1987 بیمار در بیمارستان ها باقی مانده اند. 36 بیمار در شرایط جدی و 7 نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند.

Author: admin