قرقیزستان 142 مورد Covid-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 142 مورد Covid-19 را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان 142 مورد Covid-19 جدید را در 3 آوریل گزارش کرد.

موارد جدید شامل 90 مورد در بیشکک ، 44 مورد در منطقه چوی ، 7 مورد در منطقه ایسیک کول ، یک مورد در منطقه باتکن بود.

قرقیزستان 88،842 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است ، 4289 آزمایش PCR در یک روز انجام شده است.

Author: admin