قزاقستان اجازه حمل و نقل برای شهروندان قرقیزستان – جپاروف را صادر می کند

قزاقستان اجازه حمل و نقل برای شهروندان قرقیزستان – جپاروف را صادر می کند

Tainynews – قزاقستان اجازه عبور از طریق قلمرو خود را برای شهروندان قرقیزستان صادر کرد. رئیس جمهور سدیر جپاروف در صفحه خود در شبکه های اجتماعی گفت قرقیزستان در انتظار همان اجازه از روسیه است.

وی گفت ، قرقیزستان در انتظار پاسخ روسیه برای اجازه عبور از مرز روسیه و قزاقستان برای اتباع قرقیزستان است.

وی گفت که مقامات قرقیزستان در حال کار بر روی افزایش پروازهای منظم به روسیه هستند.

رئیس جمهور خواست شایعات ادعا شده در مورد مخالفت قرقیزستان با افزایش پروازها به روسیه را نادیده بگیرد.

جپاروف گفت: “برعکس ، ما از روسیه می خواهیم تعداد پروازهای منظم را افزایش دهد. مشکل از ما نیست. همه مشکلات با بیماری همه گیر ویروس کرونا مرتبط است.”

Author: admin