ازبکستان گزارش 196 مورد ویروس کرونا را منتشر کرده است

ازبکستان 196 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – ازبکستان 196 مورد جدید ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در 11 منطقه کشور ثبت شده و 144 مورد در تاشکند تأیید شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 83،435 مورد رسیده است.

146 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع موارد بهبودی را به 81،449 می رساند. میزان بهبودی 98٪ است.

هزار و 356 بیمار در بیمارستان ها باقی مانده اند. 209 نفر از آنها وخیم هستند. وضعیت 94 وخیم است.

Author: admin